Privacyverklaring Vogelzolderken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018

Contactgegevens:
https://vogelzolderken.be/
mail: info@vogelzolderken.be/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vogelzolderken verwerkt uw persoonsgegevens niet, ze worden enkel gebruikt doordat u gebruik maakt van het contactformulier en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verkrijgen via het contactformulier:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vogelzolderken gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen e-mailen in antwoord op uw vraag gesteld via het contactformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vogelzolderken bewaart uw persoonsgegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vogelzolderken verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Vogelzolderken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Aangezien er geen gegevens worden bewaard kan u die ook niet inzien aanpassen of verwijderen.